تهران,خیابان گاندی , کوچه یکم ,پلاک14

بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

                                                                                                                                                                  


مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشوربه همراه استاندار اردبیل ، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر. مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشوربه همراه استاندار اردبیل ، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بازدید کردند . و در حین بازدید در راستای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری با مدیر عامل  این واحد تولیدی گفت و گو کرد