تهران,خیابان گاندی , کوچه یکم ,پلاک14

بازدید استاندارمحترم اردبیل از مراحل تکمیل فاز دوم کارخانه تایرهای T.B.R

بازدید استاندارمحترم اردبیل از مراحل تکمیل فاز دوم کارخانه تایرهای T.B.R