تهران,خیابان گاندی , کوچه یکم ,پلاک14

مانور شرایط اضطراریبه گزارش روابط عمومی آرتاویل تایر , اجرا مانور واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع صنعتی آرتاویل تایر توسط واحد ایمنی وبهداشت مجتمع برگزار شد .این مانور در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 97/11/15  با سناریو از پیش طراحی شده در سالن سمنت سازی کارخانه با هدف تعیین میزان آمادگی پرسنل آتشنشانی و ایمنی و بهداشت در شرایط اضطراری انجام شد .همچنین هماهنگی میان واحدهای HSE با واحد انتظامات , نحوه اطلاع به آتشنشانی شهر ,آماده بودن تجهیزات ایمنی, تاثیر وسایل ارتباطی در هماهنگی واحد ها و سرعت عمل پرسنل  مورد ارزیابی قرار گرفت .