تهران,خیابان گاندی , کوچه یکم ,پلاک14

کسب مقام صادرکننده نمونهكسب مقام صادر كننده نمونه استان تهران در سال ٩٧ توسط مجتمع صنعتي آرتاويل تاير  توسط جناب آقاي مهندس انصاری گرامي باد.