تایر کشاورزی گلدستون
تایر کشاورزی GS800

تایر کشاورزی GS800


اين طرح برای چرخ های جلوی تراكتورها و ماشین آلات کاربردی در زمین های نرم کشاورزی طراحی شده است. نوارهای لاستیکی پهن و شیارهای کناری آنها سبب حرکت نرم و فرمان پذیری آسان در هنگام کار اینگونه ماشین آلات می گردد . به گونه ای که سبب رانش خاک بدون تراکم و فرمان گیری مطلوب تراکتور با حداقل چسبندگی به گل و خاک می گردد.