تایر وانتی گلدستون
سایز16-7.00طرحMSNتایر بایاس
 وانتی سایز7.00-16 با طرح آج تایر به کد MSN از طرحهای بهینه شده چهارفصل و چند منظوره ترکیبی شیار و بلوک   شرکت مجتمع صنعتی 
آرتاویل تایر با نام تجاری گلدستون می باشد  که برای مصرف چندگانه روی محور های فرمان و  محرک و آزاد مناسب بوده و جهت حرکت روی شاهراهها و جاده های شوسه کارایی دارد و هر دو عمل انتقال نیرو و فرمان پذیری را در محورهای خودرو به خوبی به اجرا در می آورد . این طرح در ضمن فرمان گیری مناسب ، قابلیت چنگ زنی خوبی به جاده داشته و برای کاربری در تمام فصول طراحی شده است. قابلیت ترمز گیری این طرح عالی بوده و دوام و عمر آن بسیار طولانی می باشد.

برای دیدن تصویر کامل بر روی عکسهای روبرو کلیک کنید.


تایر بایاس وانتی سایز16-7.00طرحMSN تایر بایاس وانتی سایز16-7.00طرحMSN
تایر بایاس وانتی سایز16-7.00طرحMSN