تایر کشاورزی گلدستون
تایر کشاورزی طرح GSX2000


تایر کشاورزی طرح GSX2000


اين طرح جهت انتقال بهتر نیروی موتور به زمین در مزارع و خاک های نرم کشاورزی طراحی و تولید شده است . این طرح در چرخ های عقب تراکتور و برای جلوگیری از ایجاد تراکم زیاد خاک سطح زیر چرخ و امکان حرکت و کار آسان تر آن مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به عمق زیاد و فواصل دندانه های طرح گل، قدرت چنگ زنی بسیار بالایی به تایر میدهند به طوریکه در مزارع و جاده های پر از گل و لای و یا رودخانه ها نیز از قابلیت حرکت بسیار خوبی برخوردار می باشد.

برای دیدن تصویر کامل بر روی عکسهای روبرو کلیک کنید.
تایر گلدستون تایر گلدستون
تایر گلدستون