تایر سواری گلدستون
تایر رادیال سایز 13-165طرحGS600


تایر رادیال سایز 13-165 طرح GS 600


این طرح برای  مصرف چهار فصل طراحی شده است. این تایرمقاومت غلتشی پایینتری دارد و میزان مصرف سوخت اتومبیل را به حداقل می رساند. این طرح شرایط فرمان پذیری و نرمی مناسب در مسیر های درون شهری را نیز برای راننده فراهم مینماید. 

برای دیدن تصویر کامل بر روی عکسهای روبرو کلیک کنید.

 

تایر رادیال سایز 13-165طرحGS600 تایر رادیال سایز 13-165طرحGS600
تایر رادیال سایز 13-165طرحGS600