تایر کامیونی و اتوبوسی گلدستون
سایز20-12.00طرحULN

سایز20-12.00 طرح ULN


تایر بایاس
 کامیونی و اتوبوسی سایز12.00-20
با طرح آج تایر به کد  ULN  از جمله طرحهای تولیدی دنده ای برای تایرهای لایه اریب (بایاس) محصولات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نام تجاری گلدستون  می باشد که برای مصارف عام با قابلیت بهتر انتقال   نیروی موتور به زمین است . با توجه به شکل دنده ای این طرح تایر در محورهای انتقال   نیروی   خودروها، برای مصرف در جاده های تخت و هم جاده های شیب دار توصیه می شود.این طرح از چنگ زنی بسیار خوبی برخوردار است، و طراحی آن به نحوی است که   تحمل حرکت و حمل بار در مسیرهای طولانی را داشته و دربدترین شرایط آب وهوا و جاده ای نیز کارکردی بسیار طولانی و بالا ازخود نشان میدهد. این  طرح کاربری مناسبی در شرائط متفاوت جوی و جاده ای   را داشته و دوام آن در شرایط مختلف بسیار بالا می باشد.