تایر کامیونی و اتوبوسی گلدستون
سایز20-10.00طرحH869


سایز20-10.00 طرح H869


تایر بایاس کامیونی سایز20-10.00 با طرح تمام ریب کد  H869 ازجمله دیگر طرحهای خاص نواری (ریب چهار خط) شرکت مجتمع صنعتی 
آرتاویل تایر با نام تجاری گلدستون می باشد که برای مصرف در محورهای اتوبوس های شهری و جاده ای و یا محور فرمان و آزاد کامیون های سنگین در چهار فصل و شرایط اقلیمی کشور طراحی و توصیه شده است. این طرح همچنین برای مصارف عام، هم در آزادراههای با سرعت محدود، هم جاده های آسفالته تخت و شیب دار و هم جاده های شوسه و شرایط اقلیمی متفاوت در محورهای فرمان ، آزاد و یا محرک قابلیت خوبی از خود بروز داده است  که با توجه به تولید صدای کم، طول عمر و فرمان پذیری مناسب و قدرت انتقال نیروی موتور بهتر کاربری فراوانی دارد

برای دیدن تصویر کامل بر روی عکسهای روبرو کلیک کنید.

تایر بایاس کامیونی سایز20-10.00طرحH869 تایر بایاس کامیونی سایز20-10.00طرحH869
تایر بایاس کامیونی سایز20-10.00طرحH869