تایر سواری گلدستون
تایر رادیال سایز 14-185/65طرحGS300
تایر رادیال سایز 14-185/65طرحGS300


 

تایر رادیال سایز 14-185/65 طرح GS300


این تایر با توجه به طراحی شیارهای مناسب چسبندگی و کشانش بهتری را در حین رانندگی در جاده ها ایجاد میکند ضمنا با توجه به طراحی مناسب گل این تایر و استفاده از بلت های سیمی که خود سبب ایجاد قابلیت های بسیار  بالایی در تایرهای رادیال سواری   می شوند ، بهبودی شرایط کاری آنرا برای انتقال نیرو و ترمز گیری در چهار فصل سال ایجاد نموده است.
این طرح برای جاده های خشک و یا بارانی مناسب بوده و با چسبندگی بسیار بالای خود به جاده ، از لیز خوردن خودرو جلوگیری مینماید. این طرح تایر ضمن ایجاد مقاومت مناسب در برابر پنچری ، سایش کمتر و دوام بیشتری به تایر میدهد .این تایر برای تحمل سرعت های بالا  (210 کیلومتر در ساعت ) طراحی شده است.


 

تایر رادیال سایز 14-185/65طرحGS300 تایر رادیال سایز 14-185/65طرحGS300
تایر رادیال سایز 14-185/65طرحGS300