تایر سواری گلدستون
تایر رادیال سایز 13-175/70طرحGS600


تایر رادیال سایز 13-175/70 طرح GS600


این   طرح برای  مصرف چهار فصل طراحی شده است. این تایرمقاومت غلتشی پایینتری دارد و میزان مصرف سوخت اتومبیل را به حداقل می رساند. این طرح شرایط فرمانپذیری و نرمی مناسب در مسیر های درون شهری را نیز برای راننده فراهممینماید.

برای دیدن تصویر کامل بر روی عکسهای روبرو کلیک کنید.

 

تایر رادیال سایز 13-175/70طرحGS600 تایر رادیال سایز 13-175/70طرحGS600
تایر رادیال سایز 13-175/70طرحGS600