تایر کامیونی و اتوبوسی گلدستون
سایز24-12.00طرحULN

سایز24-12.00  طرح ULN


تایر بایاس
 کامیونی و اتوبوسی سایز12.00-24
با طرح آج تایر به کد  ULN از جمله طرحهای تولیدی دنده ای برای تایرهای لایه اریب (بایاس) محصولات شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نام تجاری گلدستون می باشد که برای مصارف عام با قابلیت بهتر انتقال   نیروی موتور به  زمین است . با توجه به شکل دنده ای این طرح تایر در محورهای انتقال    نیروی   خودروها، برای مصرف در جاده های تخت و هم جاده های شیب دارتوصیه می شود.این طرح از چنگ زنی بسیار خوبی برخوردار است، و طراحیآن به نحوی است که   تحمل حرکت و حمل بار در مسیرهای طولانی را داشته ودربدترین شرایط آب وهوا و جاده ای نیز کارکردی بسیار طولانی و بالاازخود نشان میدهد. این  طرح کاربری مناسبی در شرائط متفاوت جوی وجاده ای   را داشته و دوام آن در شرایط مختلف بسیار بالا می باشد.